TP Consults and Training

ISO 9001 Internal Audit

การตรวจประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบตามมาที่รุนแรง เช่น ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของกระบวน ความไม่พอใจของลูกค้าและการไม่สอดคล้องตามกฎระเบียบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเพิ่มทักษะการตรวจประเมินของท่านในมาตรฐาน ISO 9001 ในระดับสากล และการเพิ่มความสามารถในการตรวจประเมินภายในของท่าน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการวางแผนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน เช่นเดียวกับ การรายงานและการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ในกรณีที่จำเป็น


หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นใน การประเมิน การรายงานความสอดคล้องและการดำเนินการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001 ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการ การเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมการ และการดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน การรวบรวมและเผยแพร่รายงานการตรวจประเมิน และกิจกรรมการติดตามดำเนินแก้ไข


ประโยชน์ที่จะได้รับ


  • เตรียมการ ดำเนินการ และติดตามของ กิจกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐาน ISO 9001
  • ระบุและประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001
  • ได้รับทักษะในการประเมิน ความสามารถขององค์กร ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ
  • การเขียนรายงานการตรวจสอบที่เป็นข้อเท็จจริงและการแนะนำสำหรับการดำเนินการแก้ไข
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy