ทำสัญญาเป็นที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานถุงมือยางไนไตร

ทำการอบรม KPI and Action Plan
September 30, 2020
ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001 and ISO17025
October 30, 2020

MOU ร่วมมือกันทางการศึกษาและอบรมกับทาง โรงเรียนสายทอง ของ อาจารย์ สังคม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2020