News & Sharing

February 19, 2021

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำ SMETA

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำ SMETA ให้กับทางบริษัท บริษัท เครื่องสำอางไฟโบรอิน จำกัด เมื่อวันที่ 19/02/2021 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
February 3, 2021

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO9001:2015

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบ ISO9001:2015 กับทาง May Crown Co.,Ltd เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2021
December 21, 2020

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานถุงมือไนไตร

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานโรงงานถุงมือไนไตรกับทาง Aurora และรวมงานเปิดตัวสินค้าเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2020
October 30, 2020

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001 and ISO17025

ให้บริการที่ปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐาน ISO9001 and ISO17025 กับทาง สถาบันวิจัย แพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2020